Leverandørene våre

Håndplukkede leverandører

Hos alton&heim bruker vi mange krefter på design og utvikling. Nøkkelen til disse optimale produktene er våre leverandører. De håndplukker vi ut fra mange års erfaring i bransjen, og vi har et klart prinsipp om å velge leverandører lokalt. Vi har en for kjærlighet for tradisjonsrike familievirksomheter med mange års erfaring med deres håndverk. Eksempelvis arbejder vi tæt sammen med Hanbjerg møbelfabrik fra Vinderup i Nordvestjylland. Her har man siden 1952 produceret højkvalitets møbler. Vores polstermøbler får vi fra traditionsrige, vesteuropæisk ejede fabrikker i Polen, som arbejder ud fra de nyeste principper for kvalitets- og miljøstyring. Eksempelvis så arbeider vi tett sammen med Hanjberg møbelfabrikk i Vinderup Nordbestjylland. Her har man siden 1952 produsert høykvalitets møbler. Våre stoffmøbler får vi fra tradisjonsrike og vesteuropeiske eide fabrikker i Polen som arbeider ut fra de nyeste prinsipper for kvalitet og miljøstyring. Tepper får vi fra Nederland. Hvor vi etter lang søken har funnet en virksomhet som til dels er kompromiløs med hensyn til valg av garn, til vevingen og samtidig har fokus på energi og miljøriktig produksjon. De fleste andre brands kjøper pledd i den fjerneøsten. Vi har i stedet valgt et familie eid veveri ved den Irske vestkyst som leverandør. Det har eksistert siden 1892, og representerer nettopp de verdier omkring produkt, miljø og nærheten til deg som vi elsker.

clear